VODOJEMY

Betonbau & Stavby Kladno

Nabízíme vám stavební a technologická řešení na vodojemy, čerpací stanice, retenční a usazovací nádrže, armaturní komory, systémy úpravy vod, odradonování , vodoměrné šachty a další vodohospodářské systémy vč. poradenství a projekční pomoci.

 

vodojemy stavby kladno

 

UPOZORNĚNÍ: Tento systém je duševním majetkem společnosti BETONBAU, s.r.o. & Stavby Kladno s.r.o.
Všechny uvedené projekty nesmí být bez písemného souhlasu těchto společností reprodukovány nebo rozšiřovány. Projekty jsou určeny pro jednání s organizacemi státní správy, nebo s účastníky vodoprávního řízení podmíněné případnou budoucí realizací právě tímto systémem.
V případě, že tento systém výstavby nebude vybrán jako nejvhodnější řešení, nesmí investor ani dodavatel stavby použít princip tohoto řešení bez výslovného souhlasu společnosti BETONBAU, s.r.o. & Stavby Kladno s.r.o.
V opačném případě má firma BETONBAU, s.r.o. & Stavby Kladno s.r.o. nárok na úhradu škod, které by tím vznikly.